Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van “Buurboot La Luna” – Billitonkade 152, 3531 TN UTRECHT, hierna te noemen “De Buurboot”.
  2. Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
  3. Peter van Dijk is de beheerder/eigenaar van De Buurboot. De eigenaren/beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.
  4. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
  5. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  6. Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
  7. De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot De Buurboot ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  8. De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
  9. Gasten van De Buurboot dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de De Buurboot ter inzage ligt.
 1. Tarieven
  1. De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.
  2. De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
  3. De tarieven van de De Buurboot zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
  4. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.
 1. Reservering en bevestiging
  1. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
  2. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt De Buurboot een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
  3. Voor het reserveren van een verblijf in De Buurboot worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht, echter worden eventuele transactiekosten wel in rekening gebracht.
 1. Betaling
  1. De verblijfskosten dienen uiterlijk vier weken voor aankomst te worden voldaan per bank of online transactie.
  2. Indien u minder dan vier weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank of online transactie aan ons te voldoen.
  3. Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en zal u uw betaling direct contant moeten voldoen.
 1. Annulering
  1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerders te melden zodat de vrijgevallen ruimte alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
  2. Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
   1. Bij annulering meer dan vier weken voor de aankomstdatum: 7% van de overeengekomen prijs.
   2. Bij annulering minder dan 4 weken maar meer dan 7 dagen voor aankomst: 50% van de overeengekomen prijs.
   3. Bij annulering minder dan 7 dagen: 100% van de overeengekomen prijs.
  3. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan De Buurboot.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Alle risico’s m.b.t. een verblijf in De Buurboot zijn voor rekening van de gasten.
  2. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in De Buurboot.
  3. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
  4. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
  5. Bij verlies van sleutels van de De Buurboot worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
  6. Voor deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.